Stötta EFS

Vi är en kropp, med många lemmar, som tillsammans skall bära vårt uppdrag och vad var och en kan och vill bidra med har betydelse.  Det behövs:  Att vi Ber, att vi Ser och Lyssnar, att vi ger Tid och Kraft för olika uppgifter, Praktiska handlingar och Pengar som vi kan skicka vidare till de olika missionsprojekt vi tagit ansvar för.  

Bara Gud vet allt och bara Han vet också vad Du förmår och vilken Din roll är i Guds verk i Furulunds församling.

Var med och stötta EFS i Furulunds församling ge din gåva via vårt Pg 60 85 38 – 5 eller Swish 1236571236.

Kontakta styrelsen för sponsor eller reklamavtal.